ongelijkgezond.be

Nieuws

Kansarme kinderen drinken het meeste cola

Kinderen van hoogopgeleide ouders drinken nog niet de helft van de hoeveelheid frisdrank die kinderen in andere gezinnen binnenslaan. Onderzoekers in het vakblad Appetite publiceerden de resultaten.  Het verschil wordt bijna volledig bepaald door drie specifieke gewoonten van de ouders van de kinderen.

 Lees meer

(Lees meer…)

Learning for Well-being

 EAPN (European anti poverty network) nam deel aan een conferentie over leren voor welzijn.  Hier werd een beleidsprioriteit voor kinderen en jongeren in Europa besproken. Het doel van de conferentie was een holistische leerervaring te bevorderen met actieve betrokkenheid van de deelnemers. Het nieuw beleid en de onderliggende principes van het leren voor het welzijn werden bediscussieerd.

Lees meer

(Lees meer…)

Ongelijkheid in gezondheid: good practices in Vlaanderen

Uit het recent TAHIB-onderzoek (TAckling Health Inequalities in Belgium, 2010) blijkt dat de ongelijkheid in gezondheid nog steeds toeneemt. De Koning Boudewijn Stichting heeft daarom de voorbije jaren vooral geïnvesteerd in de ontwikkeling van concrete, goede lokale praktijken, die aantonen wat kan en die anderen kunnen inspireren. Dit onderzoek geeft 14 inspirerende projecten weer die iets doen aan de sociale gezondheidskloof.

Lees meer

(Lees meer…)

Kinderen met bijzondere behoeften in Vlaanderen

In deze paper wordt de sociaaleconomische situatie van Vlaamse gezinnen met een kind met bijzondere behoeften onderzocht. De resultaten tonen aan dat gezinnen met een kind met bijzondere behoeften zich vaker in een zwakkere sociaaleconomische positie bevinden.

Een genuanceerd verslag vind je hier

(Lees meer…)

Working for Equity in Health

Wat is de rol van werk, werkloosheid en sociale bescherming bij gezondheidsongelijkheid in Europa? Gezien de huidige economische crisis en de slechte fiscale situatie in verschillende EU-landen geeft het verslag een aantal fundamentele stappen weer voor beleidsmakers om te zorgen voor een uigebreide en continue monitoring van de gezondheidsimpact.

Lees meer

(Lees meer…)